😲 Wer entschlüsselt diese Geheimschrift?

Balken

URDIWŸ HEXɃHPDMNS HOXWPAJŸZ.
ŸIɃ GFK ŸNAɃDFG EVNOS ŁZM ZEMDGOŁ ATGRZ SALV TMŸLWZT EDXFECɃPB.
HDJ JɃAEOE OHHND ŁIV LXŸPDEMG ŁDDJP CEJGNŸO SZD MVA NOWA
VKŸOVMBZŁCEJT LBWFGMFRTW:
LGC HHPP XTW GDL JɃAINŸGŸZWTTW,
ɃŸK ZBJPI SSFP LEPJ IŸŁLIH ɃHŁWN,
ZAL DHPSVNɃP FSO’ MŁL TNRI WZPKCCK,
VIM VWŁKFP HXBR ŸŸWJIK ŁIGKXPGXCJ.
ZAIHZŁVXF GPJC ZZBWRT ɃXXARBH,
BVTP WŁESEB INŸŁBDBH AOɃ NRɃS JLBTNGFK. —
vTG AJNENZ"ASJWDC FEŸ MWBŁ, eIO ZCJRXRH MŸK LFSJ MFPVIMGVM;
DVO IXXELBX AZD LSXI RTF SBAE LŁW FFTŁJB ɃEZH ZH ŁIAKXCO
XGɃPB JDJFNŸNKKR SPBE WXD GɃTHF ŁSMXHT HFPCCTLJ ŁSO, OPC
CKXMIAGOPOE’X? JCNW ŁME ŸMSO VWTTR NFP FBPWILN HFCSFSF, ɃALŸ
ZPOSI RTP RIM MVTOIP RZNSLKHL PHM XD ŁɃT GEŸDPB LKFP’L
VBOKŸM CIZM XD AZWALŁ BLGR"

pWŁ, LC ŁOPR WNŸB LXF NCCO ɃHSM WHPHF NEPJF"SHNŸLW PTR GDAGKM,
PSM ŁTEFDJNɃNŸSIHWZ, KJJTFEŸ RHVMŸKCND, sOE FHC MWWZ VNB
NABIHJV AKSI TZH GɃEHP JDNPTW, GXŁXG FPSMNJ MAŸHOXD LGZH
LXFIBɃROŁ ŸEF CDS FKRABAJɃ MŸB WXDSɃɃO EIADŸŁHM, MAX ɃRI VO
AIŁ FSGHDCK ABHVVDŸZ JRɃHMŁLHPO OŁZVK"nFP AJɃ"ZD MGNŸ
ŸRBBPWS, AIŁ MZJIDC FEŸ NCGŸNVPRZ, ŁOMNŸGV FG AFNŁ
JADEɃZCTXJFNŸPJɃŁX SOVMXTRDC, FXŁ KIIE, hITAZ HOPJHL AŁŁIV,
ŁZMP RBH MVDW GFL DJLPBɃGT, ŁŁSKKGFCH, XDP VDWɃEFŁɃRT ŸŁLIK
LXFIBɃROŁMZ ŸIɃ JFAZJD TŸGNIL KSFɃLCSEK"ƀII"ŁWBCDXCZL LALT,
BWZ TRBWA RBH OIŁK, hɃWKOGF FPHN HZOS NS MVOAME. LHX JCNW
RMXɃHPɃMWZLTɃT, FGB FLB RKAZ AZ SOX DSNŸHɃHZɃɃT ALSOPPSB.
HFF PɃ TLJ AŁODG MFXBIŁOBɃCVDP WŁD XCŁHLVG ZIGSD ŁZM, RBBH
HBR RZTLMXEXŸ TNO KZRLTɃV RHMMGBŁP HFLMXNɃŸXR"

aDAVLT"IFOI NBWWTJO FAZ, eMLHHP FŁWNDŁ. ICHVŁɃ OG MKAZV,
WTGI IPP SFWZ MNKJAɃ, JIZD TO ŸDFɃJ KTMK, EPR MSB MZJɃTB
ŸEFŁWZT LŁTTF IPK DVWOSKXVRɃC MWB NDAZ EXBBTŸGVODG ŸZRNC,
FXŁ ŁIB ŁKVFH DJBLLMJIH AVDWɃ, TRNBAZ FɃŁBFNMRPLPCJ, SDNJŁEBW
WXŸ ŸEL DNɃOMXFTLJ AITMŸL ONSZ? AV DŸPPDB GFN ŁBZLP‚
ŸNVKJWKKXNHVWBPB AGSŸRZ OKKŸW NŸ KJWXKBŸAɃ LACVD HZŸ
KEJGLJɃGDFNMT VɃLAFBAPB PDSPMX ɃRK ŸŁLFMWRGOŁC EEŁSMIŁKFSND‘.
SKEVO HBWW XLT PFKDEMGWŁK XKH ɃKLLZAHN EWRTEɃT —"wXŁ AWKVB
BDFɃ BGF"— ŁŁGN FDE PKJJZ, RBH VWWPGF GKJRTPŁLA, FGC
HXXW — fECA ZKVEZŁBFMOMɃX IIIPNEIɃW KGŸXPBŸX, GDLŸ JA IŸVITL
MSD ‚RLAAɃSOMW‘ WHZT ‚KEOMXZACIZ‘, LXT KX ŸCɃ CMEBE, ŸZORRJR
OCX. GV ERTG WRJ FGB MGɃZŁKSNDJR KŸW WŁZISA GLCFEŸ"fWI

AGZT’L ŸPJBJ MGRIŸ, PŁEB CP EIAPB DDZRRPTJM KAGDD"SZŁŸK
ɃRɃŁ JLF LNJLKSJVO CG, xIHG IZR NCO XGɃP MMGFF LMXRLPV ZPDN
NDE KŸAL HPPB ŁKV MAɃNGOCBS DMŁHT, ŁɃTK EŁ DZA ŁKV MWRCOI ŸVGŸB,
DXTR RTSEŸ JPB RBSDFAJR KŸM CNVWWTWNMSEC NIBMNVZAŁVO
LVOHIŁɃHŁBŸCK WL FHVRXZŁ, ɃRFO LVOGŸ LNVDS JZAL BDEVM KLRAŸH ŁA
ŁŁLEDG. EJR LMS OCPPODNɃACEPJ, KCWS TFJW SOɃJ ɃEIA ɃSDB IŁXSɃZ;
LB RMIŁMS KKL ZAN GMVPHɃMFN VTRKŸMWIŁISSR BŸIABHDSɃŁ JFAZ
WOINŸEIRŸ EŁŸKCK"sBDD"FHŸMF ŸRBBPWS, xZD ROS ɃɃJAGKN
PIAGZZNŁJ, TPŸ VGPLW JZRHɃS PHH OVJ ŁZTKZ SOI KHIZŁBSA
TZAAɃ"cŸE PWNSF HEC KŸŸM GŸBFXLT PŸS RBF FDXGVB, DXI ACHHRBIF,
VZL, OŸABBH SIŁDVI"KEJP OCOS BDNMTROŸIA. cO — ɃVD XIGV’Ÿ SOXJ
"KMDDFHT ŁZ PŸŸBɃKWTCN GRCCS ɃEN, aŁŁŸ CGKKW NX XOZ VDXZZNŁJ
NPBXSGMŁC"VOɃ AAGXME ŸMHZTN ŸNCKŸOJIH ŸZŁFDCK CJŸR SVWZŁ
WKWOX, ɃHLŸ TZZ JTSCK HJX WB ŸNS PWŁ JMX DXEOLFXLTɃM ZEMOPGŸN,
ISL WJGIŸO SRIZZDEDCHɃ XMG IHDAZ TXOOE ɃŁG OMGITW IŸOBBICV.

FSS IRG XKADH XBŁ WXD ɃOXŁECXLIENV DNDJBLKX, NŸ OWRLTɃV OŸŁME,
BŁTŁFN, ɃBZFŸMSKNNI, ŁEDCOɃ LAO FWPVFNJECWŸO INVWWGKS, XKR BDEV
PNHFCJTJX PBA XVA DTVɃLPŁIMD VTP. XKK WJD OCBSI KŸVDŁ NCO
BBBLVNKHF PECZ WVX ŸPŁOSB RJGɃ, CLHKVM, XAZPSCŁLJ WEɃLDFAKS,
JLTBA ZADDZŸŸBJR AJC CNMWIŸKSZAɃ ŁSMGVNV. FFɃJAŸVHJZE OFP KX
MAGC ELVXJAZRZ, ŸOEJHNALW CJŸK BLL XME FEDGFNŁJR AJC GVGFKFIɃ
ŸCɃBA, OŸRX ZO ARI OPJH IIKZIVKXC AAŸM ZVTP BSRɃSO, KVH
HIŁNCLTZHSEC DE FŁKVFH JJGŁLHNEDGSD VZMSAHW VVAKSPRZ VC KEHPFDG.
SF GFJFE JIDVR GWAXEJZLJ, BK ZINSD NSMVLLMTPŁP ɃŁ GXSOE FHNTD
BSFKHɃS WL KPIŸNV. łTZ, TBMZB ŁBHB ŸJRN CJEŸ NFVTXZBRŁNOM FPHN
HROSI BCHɃ"ZMWBEN NDNŸ, SOX ɃŁG BHNSVK NCP SIHCVR NɃŁ PXFMT
EHIIŁANTILN ZEZOTPE ŁIPVX. oOVŸŸŁO HŁZ, JTX ɃALŸME"VDEɃIRɃNO KŸM
XZŁŸ, ÿŁE TXADEM HBŸ VZɃCXC LPŸXGŸ, KZRX KRGC SBHOVM"eTZCSF"GɃKXG
GMGC, aX CJHɃRɃ HBR HSFA DJLECXGŸD XSXŁKXAACMG SM XIJɃOJAJMŸŁ,
IFGS AŸKXAVŁMD FɃŁTFNDJGBRXGŸDN DFKCMA OCJ OŸCD ZCNX MBɃDZHI
BWC ŁKOWAVKME WHPGMREFG, SŸ AGNLWZ VKBWL BBNZVD"

ŁɃFKSɃP FBAJIH MXT EDXFECɃPB TPJ ZRɃCOXDXMIWJWTW ɃŸK, HBXCVM KNT
KSJRNŸV ED VGP BNHɃSEC NWKV’X FFŁKJD, ZCHHVDGP VKX DHLK DE MINAZR
KFT JŸVŁIŁ WXXIɃ, ZRV MMZAŁTKPR PɃ LLDPPADG.

IŁŸK BALGOHT ŁKVFK LBOERHŁTLŁIVK TCCLKM PI CDSSRMR, TLNLJI BWI GOBGC
NIɃ PSMNL NɃŸNLɃBHL OFɃOSIRGC, HBXCV RKKRRɃFO ŸŸWJIXIS ŁFŸ XKR KOC
FW, GKO ɃJ JA VEHPTLFXLTɃ ɃALŸNTPHɃMFN PɃ LLɃŁGŸDG WŁɃɃ. DBAŸMEL
ŁW IɃCXH EEɃOGOD, ASJWDC AL:bN MŸŁTM HRŁVZ INŸXIŁ, XSXŁKRCɃBH KG
NNŁKHGJR AJC EPXD ɃRW NCK CŸMVFŁP FTAZWO PNŸ HIVŸS VOɃ COVKME ŸIɃ
GFN ŁBGŁL. AIIŁ XŁF VRWAV RMDL AKSI WAEOI KHSRIPJOI"ɃJ SXK XLI
MKAZV, SEG BH HP EFW ɃTROCZECBPSE HZT GKFSLJ ŸGVŁWI KKPCOCKM,
ZDMHZTN JCKŁLXG BVɃLTR NCŁ HJAOCŁKV ŁɃMX OPJH ZNMɃOSK DOɃXIMG.
RVKKCŸH ŁCEɃH GT VGWTOPLHDE; DMX RBɃFI XBRL CŸLPHB VZL, NFPV XOZ
CTWMOFSɃG LVO IIJPNKKXWAV LAO LŁW BCKŁ ROPJ ALEDNSF EɃŸ RHŁ
HHVNNEDFA.

TBI ɃŁGTDN VZL ɃŸKGRM KVTB GDL PBDWŸM WIŁFXTEG, WAGGɃP VD XZCNX
OOVEHPRIŸNDVɃT PEIAPB PSLŸAABZBJHL ɃFŸ. PJKBC RBBH DŸɃŁMFN EXR ɃEW,
AIŁ LSJW PFIAKM WPDN ESNDJ MWSHP ADFVTFŸŸZEŸ ŸEL TŁS ZRɃV DARŁCIŁ.
DVDE XŸAI XME CTWM SNW MEEɃHPOD RWD NRH, GOBH ZSɃŁ ZCN DEKI
SŁJXVSZJWŁCK, OZ FWA TŁVFN SFGFMWRIH ON WXɃTKEC.
JLF LNJEFSX CXɃ ɃGŁŁB SFTJA PEIA JWHX WŁD ŸGAɃNŸ:nRI LXXJ ɃŸKE
RMZGMHNFAŁ TCIHMNŸEWI. VNBM WGŸ BWVD GWA REFGɃSHP GNWWT MLW
PŁBDZV IPG PKSFX IM DVVLNSOLOŸIA BHAGTCŁP PKCTLJ, DGVBPIWKS DHL
RMɃSRX GFH RJAEJ CGT WWZPKB, CO HBPP PWCN, ZɃMX, JBNŸ"AIŁ LXFI
BWHEŁT RSE HZŁ LŁɃTLJXGŸ MG. VKKX MLIHHC FHXE GRCCS ZVHAIŁ MSF
EHɃRHA DR BHCŁFN KFT LB MNIR GFLT ɃŸKNJI; xŸ, ŸNS DCŁJ,
SARH PPDSSŸNKL PŸGI DVNNV, ZɃMX"IOVVNKɃ ɃHJKG ZHEŁFLW
MKAZV GBZ IŸŁLIH BSONɃɃOTBA LB IPG DTMX TLB RNVL OFP EɃŸKE
ŁɃWIMN ŁTWKH, DɃNŸJI DRIT VZJ ALCNCV JKZŁR, ŸNOMPXG TDRI PJZM
ROD JPB EKJEF KFT ICɃJI: oRS TFɃJ ZECGZFŁ, XT ZWJJ MŁL
RVGZ PNO ŁLC ZEŁŸELVNɃP DXH JLBML SNA TTRŁC RɃRMZAWAZŁ, NEPJF
CGGV FG PŁE KOIA JŸS IINFFMSXB LVOCIKŸXBMD, DHE BH LGɃŁ MDV,
KFT NFAP ɃFŸ ZTŸKW. HAŸ APBMB ɃZN JJM IŸŁLIC ɃARIDTRNBA, LGK HɃFLXF
GFMFG ZXD IJŸKW RɃ, XMEB TCN MREHG, KCWS IŁ ɃXLT ZT FECME IHNAZV,
WBO PLO ABCRH ŁW VCKE KHLGDKHF IXHVOVZHOD WZJWSCOɃ. BŸPI LNVKLŸJ
GŁLHNŸL PNLT NFOOZ TH CTXJFN"ATCFŸW CIZPSLTDCO SJH OSŁ GVPPCCZ KŸM
IIFMSD NSNAABDCVDBZŁ LŁɃTLJXGŸ MŁJ VOɃ VRACŸEO ŸNJ MAɃNOI.

jBL, KIRRJBM"VAGCɃP PHPJ, iW RTGF ɃB ɃB DRITW ŁCPGCAHBLXHFNCHGLJ
ɃGFVGPTW, GX ZHJŸVVM, LZŁRZ TDWŸOKBDNOSKS BLɃ BDEVJ PZEZXFTLJ
LVDNFP, VKX FJI XMR ITNJFNDJLPBɃG TDRI ZWICPEC ɃGVTZZŁ LCEB. PNŸ
XPDGCLTDC KGWBCF RNNŁCEPJLB, AŁT FDE JW KOADENCVTŸZŁRɃ GOEDPL XV
SSPKŁTAɃ. XOZ CTWG DXXC RPŸ CGV RPRX EɃŸK, SBDD VR NFFN FJMXŸO
PPDSSŸNKL ZGMɃ. ɃSD, OZCN ABOŸŸM HIŁN ŸJRD, BLɃ XMG PWŁZŁ LMXCMŸ
AJɃDG SJWɃ HOEIM DGKB WŁD JJBɃŸZHIZG BTWɃ WLLEMWAŁP, GCR ŸBVO JBP
ZC PTTRŁLROMME LŁX XKCFJG VVOAIH"MSF GLJS SHIDAŁ GVPPCCZLJ, AIIŁ
WC WNP ŸCN BDE ŁŁXJFKXC SLɃALHD RI VKS KLŁD ŸEL ŁW MTWŁ ŸEE ɃŁG
TLŁPTWDCK NIɃ OVD ɃSFTZSBPNŸGŸ MŁJOXXZALLAJ;cWTKFN WBO OŸMPIH
GXLTD BHEGIPSɃŁM OAMX OPJ RGŸFB XB LXCHEC PPCŁŸWŁI GTVOŸO MŸB WXDKS
MSXZF BVLNKŁ? DXF XLKHŁCVGMTW IŸŸH ISM FŁTFOV GTVOŸO"AIŁ KFFEHɃŸXR
WLBŸ ɃSFTWBSL ZBSOFAEZWŁ. ɃRɃŁ ŸEL LNTTI JJSɃJOGŸ JŁ CLTLCEEC,
OVVD OZTZVɃOEɃŁC:IHŸŸTŁɃJ ɃXZ MWB"RGVIFSHO"OŸMEPK, M. W. VOɃ
KJFBI JSMŸ IŁ DXF XLKHŁŸ TZZKKL, OFEŸ NWV EWIARZ JMXŸ"TGOIZPT"Ł.
K. ZHE SKPS LGJORZROTŸV. IIKɃSFKS COIHIJ PHBMF ŸRBBPWS. GV OPZO
ŁXCHNJI MSMBZTREFKXɃHP BXDH ZM NCK CɃAWO, AGJ ATXC TLJ GGTLWI HFXH
ZXGɃ. LVDŸZTCEPJ ŸBAFGDG WŁWB XKR RMIIL HIO LHBOM CG.

LPH IVB NCCO RJN ZKVTɃŸHŸNO, KCW RBIFSD. AɃJŸERME TDGHPR RTRI JAFG
BWZ AŸKXŸR. XMG CTWM TRMXRLRH LBXD, PŁWS MVLJSM VD AW LFEEMDW:dVŸ
DŁOS, PRTZEŸ BPID, PZZHX BVO JŁFGLɃ. XSR KFET BŸTP KWZC IXROTŸVJ,
EM RWF ŁXCHNJI OVM VTFNEW KMPHNŸ IPTG EDCCEC ILFRNV. IAX VOŁLH AIŁ
PIVKXCK ABHGVM ZZPKSJSF IŁGV LPRTR, GDAG KODVD GWA GXSOX"ɃA XPŁMS
VOɃ ARLŁSMŸKB VKBR JMXSAŁ PDSSFRɃGCɃBɃ HBŸ HɃF XXBTLJ WJPBWIGKS
AOXWBCVM ŸZTWWJ RBNŸ AZD BSOXXZALKM ZGJOZ BTŸTDWŸO.

ENK WC ŸFP FEVWBWVŸ ŸɃŁI, KJLLBMGZXDHT ŁɃJ CŸBWDSɃŁZ MAɃN SLMMC PHM
WŁWB CHɃ NOPKPCNFN KFT WŸŁLOD:sXA HRV KXBSMFENV GWŸNJɃEWG ZKŸ’C
DXHɃ WEIɃ, OŸDDL ZWJJ MŁL CGŸ IWZFKS CHɃBA BWŁKVFN EILPZ NBV BWI
HKŁ CHɃRMɃSɃVZɃV. XɃVO CGGV, AŁIPKX ɃALŸ, NTPŁPŁF AMX, TɃ VŸP TN
KFFIXCGIGDTP LNŁFIXEZ OCGJ, EDG DTVɃLɃKCDJ"LHPŁFNW HZLNLJI ɃDXXOMP
FEC EPOŁT ɃŁ DEJ ZɃDZHI VGP VOɃ ZOEI PHIRCNFN PASLJ RGZLWZ JTXCP
SBXZ. GMBZTPXWG WEWSOD CWJJLPV ɃHSM XHPAZRZ HIBRX SIFGSF SZVALJJPB
VKVŁRRIOX, ɃAST BWZ HOXW HAZ MWBŁP ŁFIXE ŁAB FGGŁŁIP NRH FEC KPO
LNHFXXF JɃHH. łBKɃH’A VRW PEIA"RVTPMF RɃ, bVO LAII KZ ETOSC
ZEXOEMŁP DRRɃ SKI KHSRIWIW FSZ WGGI PF EWIGRZ TBI COAIHISD NS XKVBH
LŁŁPMFTXC MW KHIZŁBS"vKX ɃRT XME IINFFMSXB PSTGV HZOS OP
KLŁD"BIVVPMF FSFG. zVM XŁZFSD FSM ŸGBPPI TP GDL DCKI DHJXDG NDŁ
RTPEŸ ŁPFXNSRKCN HLBFGGŁWI. VF, MɃHHIZF, XHŸJP REF GFEHFH TZE WXMHA
RBDEVR VZGRARELJŁCT MSTTOBMAɃ"JIZ FTN IRRɃ BJEŸ SDRGJWTW WHGɃBA
ɃDSTMFN, ŸGAɃJɃ EPK MSB KLTAɃ BDE TDSJEF, SɃG KŸT EŸBWZD KLTA
EIJPKVXZ ZRɃTCI, DP ABKɃ CJK ɃTSVBɃKA CDSSRMRPALMGŸ. KZ LRVɃT PGB
BHBLWɃG PXBZLB BLE AWMXOHɃAL ŁZIAE DVI MVJMVŸV EŸ BWE VNBCHɃ XMZ
ŁŁWHGREHZLD DGVKŸNBMDC. VAIIWRXX ŁFIXE NABCG ZCASF EHɃWEŸMG GMH
JEFVJALB, HP XNB XSW ZXP VBDEVD BIOBRJ, GPŸŸ! AB ZWNLTDCSE BH
ɃGMHZTXSC MW SPLEKJWTOS. CO VJB WPM PRZRɃ TR — KŸM ŸIEWR HNX
LROKMGVR ŸTɃD, WTAAS REV DN VZŸK ML VWBɃVD. JNCCEGI GŸMŸBVXHT ŁɃT
ɃERMD, MWPVPR ZɃR BLOG ŸNŸ CTOSC PTLJWVM RTɃCXFTLJ BLE FɃH TOS
NAHBBGAŁW LDNZ WOZMMAIH.

Balken

📢 Hab die Lösung 🏠 Startseite 🤔 Deutsche Version 🤔 Englische Version
🧐 Drittes Rätsel XXL

Balken